CÂY CẢNH QUY LY

CÂY CẢNH QUY LY

CÂY CẢNH QUY LY

CÂY CẢNH QUY LY

CÂY CẢNH QUY LY
CÂY CẢNH QUY LY

NHỎ

Mai chiếu thủy nhỏ

Mai chiếu thủy nhỏ..

Giá : Liên hệ

Sam núi

Sam núi

Giá : Liên hệ

Linh Sam Bông Tím

Linh Sam Bông Tím

Giá : 1,500,000 Vnđ

Cây trang đỏ

Cây trang đỏ

Giá : 700,000 Vnđ

Vạn niên tùng

Vạn niên tùng

Giá : 2,000,000 Vnđ

Mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy

Giá : 1,500,000 Vnđ

Cây sanh già

Cây sanh già

Giá : 2,000,000 Vnđ

Cây bùm sụm

Cây bùm sụm

Giá : 3,000,000 Vnđ

Mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy

Giá : 3,000,000 Vnđ

Cây me

Cây me

Giá : 1,200,000 Vnđ

Cây nguyệt quế nhỏ

Cây nguyệt quế..

Giá : 500,000 Vnđ

BONSAI Bông Giấy

BONSAI Bông Giấy

Giá : 3,000,000 Vnđ

Cây Dâu Thác Đổ

Cây Dâu Thác Đổ

Giá : 3,000,000 Vnđ

Linh Sam Bông Tím

Linh Sam Bông Tím

Giá : 3,000,000 Vnđ