Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn

Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn

Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn

Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn

Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn
Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn

Bonsai cây cảnh

Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn
  • Tiểu cảnh mai chiếu thủy kim giòn

  • Giá : 10.000.000 VNĐ
  • MASP :
  • Lượt xem : 1974
  • cây già lâu năm

Các sản phẩm khácCác sản phẩm khác

CÂY SANH TIỂU CẢNH ĐẠI

CÂY SANH TIỂU CẢNH..

Giá : 50,000,000 Vnđ

HÒN NON BỘ ĐẠI

HÒN NON BỘ ĐẠI

Giá : 150,000,000 Vnđ

TIỂU CẢNH SANH ÔM ĐÁ

TIỂU CẢNH SANH ÔM..

Giá : 10,000,000 Vnđ

Tiểu cảnh rừng dâu

Tiểu cảnh rừng..

Giá : 2,000,000 Vnđ

Tiểu cảnh bông giấy bay 2 thân

Tiểu cảnh bông..

Giá : 50,000,000 Vnđ

TIỂU CANH CÂY SANH

TIỂU CANH CÂY SANH

Giá : 80,000,000 Vnđ