Bonsai Cây me thái mini

Bonsai Cây me thái mini

Bonsai Cây me thái mini

Bonsai Cây me thái mini

Bonsai Cây me thái mini
Bonsai Cây me thái mini

Bonsai cây cảnh

Bonsai Cây me thái mini
  • Bonsai Cây me thái mini

  • Giá : 800.000 VNĐ
  • MASP :
  • Lượt xem : 4075
  • cây me thái chậu trung quốc ươm từ hạt rất đẹp

Các sản phẩm khácCác sản phẩm khác

Sam núi

Sam núi

Giá : 4,000,000 Vnđ

Cây sanh già

Cây sanh già

Giá : 2,000,000 Vnđ

bonsai mini sam núi

bonsai mini sam núi

Giá : 700,000 Vnđ

Cây me

Cây me

Giá : 1,200,000 Vnđ

Mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy

Giá : 3,000,000 Vnđ

Mai chiếu thủy nhỏ

Mai chiếu thủy nhỏ..

Giá : Liên hệ